หมูทุบลือเลื่อง :: พระเครื่องเกษไชโย :: ผักตบโชว์จักสาน :: มะกรูดหวานเชื่อมใจ
         
         
    องค์ความรู้ (KM)    
         
  หลักการทำงานในระบบส่งเสริมการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ (นายสมหมาย ทัศนกิจ)  
     
  การป้องกันกำจัดศัตรูพืชหนอนเจาะฝักและแมลงปากกัดแทะในข้าวโพดฝักสด (นางญาณี น่วมเจริญ)  
         
  เกษตรผสมผสาน (นายองอาจ สุวรรณผ่อง)  
         
  เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกพืชหลังนา (นายเสน่ห์ นัยเนตร์)  
         
  ลดต้นทุนการผลิตข้าว (นางเหมือนใจ คงทอง)  
         
  Smart Farmer ต้นแบบ ปี 2558 (นางสุมาลี คำบุบผา)  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย
หมู่ 1 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3569-9194 โทรสาร 0-3569-9194