หมูทุบลือเลื่อง :: พระเครื่องเกษไชโย :: ผักตบโชว์จักสาน :: มะกรูดหวานเชื่อมใจ
           
           
  ข่าวกิจกรรม        
 
  15/3/62 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ประเภทสาขา อาชีพไร่นาสวนผสม        
  14/3/62 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ประเภทสาขา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร        
  12/3/62 การเข้าสำรวจและตรวจการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงมะพร้าว        
  11/3/62 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ประเภทสาขา อาชีพทำสวน        
  4/3/62 ปลูกต้นโสนเพื่อปรับภูมิทัศน์ เตรียมรับการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิษก        
  1/3/62 ปลูกต้นโสนเพื่อปรับภูมิทัศน์ เตรียมรับการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิษก        
  14/2/62 การจัดทำเวทีประชาคมการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดอ่างทอง ตำบลหลักฟ้า        
  14/2/62 การจัดทำเวทีประชาคมการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดอ่างทอง ตำบลตรีณรงค์ ตำบลชะไว        
  13/2/62 การจัดทำเวทีประชาคมการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ        
  13/2/62 การจัดทำเวทีประชาคมการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชโย        
  12/2/62 การจัดทำเวทีประชาคมการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดอ่างทอง ตำบลราชสถิตย์        
  12/2/62 การจัดทำเวทีประชาคมการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดอ่างทอง ตำบลเทวราช        
  11/2/62 การจัดทำเวทีประชาคมการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดอ่างทอง ตำบลจรเข้ร้อง        
  11/2/62 การจัดทำเวทีประชาคมการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดอ่างทอง ตำบลชัยฤทธิ์        
  7/2/62 การดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร"        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย
หมู่ 1 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3569-9194 โทรสาร 0-3569-9194